GFFT-Eventkalender

Veranstaltungen im April–September 2019

  • Tech­no­lo­gy Race “Mes­sung und Stei­ge­rung der Secu­ri­ty Awa­reness” bei Lek­ker­land
  • GFFT- Work­shop zur Erfas­sung der KPIs zur Mes­sung der IT-Secu­ri­ty bei Thyssenkrupp/Essen
  • GFFT- Work­shop zur Erfas­sung der KPIs zur Mes­sung der IT-Secu­ri­ty im Secu­ri­ty Hub des Münch­ner Flug­ha­fens
  • GFFT-Work­shop: Tool­box für Secu­ri­ty Awa­reness